Pliki do pobrania

Wyświetlanie 1 - 200 z 230 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
230 Zawieszenie w pelnieniu obowiazkow nauczyciela akademickiego.rtf 47,6k
225 Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrazenie zgody na podjecie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy.rtf 51,8k
226 Oswiadczenie rektora o wyrazeniu niewyrazeniu zgody na podjecie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy.rtf 47,3k
227 Arkusz oceny nauczyciela akademickiego.rtf 230,0k
228 Wniosek o ukaranie nauczyciela akademickiego w postepowaniu dyscyplinarnym.rtf 52,8k
229 Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.rtf 60,4k
220 Oswiadczenie rektora o obnizeniu wymiaru zajec dydaktycznych w trybie art. 130 ust. 4 ustawy.rtf 47,1k
221 Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla celow naukowych.rtf 52,2k
222 Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celow naukowych.rtf 46,8k
223 Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.rtf 46,8k
224 Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.rtf 47,0k
216 Akt mianowania nauczyciela akademickiego.rtf 49,9k
217 Umowa o prace nauczyciela akademickiego.rtf 79,6k
218 Oswiadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki.rtf 71,4k
219 Oswiadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajec dydaktycznych przekraczajacych wymiar pensum.rtf 60,0k
215 Oswiadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie minimum kadrowego.rtf 53,0k
212 Oswiadczenie o spelnieniu wymagan niezbednych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego.rtf 45,8k
213 Oswiadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie kosztow uzyskania przychodu.rtf 49,4k
214 Oswiadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie podstawowego miejsca pracy.rtf 46,3k
208 Statut uczelni.rtf 88,3k
209 Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich.rtf 122,8k
210 Regulamin zarzadzania prawami autorskimi.rtf 89,6k
211 Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.rtf 59,0k
204 Wezwanie pracownika samorzadowego do zlozenia oswiadczenia o stanie majatkowym.rtf 49,1k
205 Akt odwolania zastepcy wojta z powodu niezlozenia oswiadczenia majatkowego.rtf 52,9k
206 Wygasniecie mandatu wojta z powodu naruszenia zakazu laczenia funkcji wojta z czlonkostwem w radzie nadzorczej spolki prawa handlowego.rtf 54,5k
207 Świadectwo pracy.rtf 59,2k
199 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej w drodze porozumienia stron.rtf 47,2k
200 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego naruszenia obowiazkow.rtf 48,6k
201 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa.rtf 48,5k
202 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzednika utraty uprawnien.rtf 47,8k
203 Oswiadczenie majatkowe o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej.rtf 49,2k
194 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej po dwukrotnej nastepujacej po sobie negatywnej ocenie.rtf 48,4k
195 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej w razie orzeczenia o trwalej niezdolnosci do pracy.rtf 48,7k
196 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii.rtf 48,2k
197 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej w razie likwidacji urzedu.rtf 48,7k
198 Rozwiazanie stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej w razie odmowy poddania sie badaniu.rtf 48,4k
189 Rozstrzygniecie odwolania od oceny okresowej.rtf 52,1k
190 Ustalenie wynagrodzenia wojta.rtf 51,8k
191 Zasady przyznania dodatku za wieloletnia prace.rtf 45,8k
192 Zasady przyznawania nagrod jubileuszowych.rtf 49,4k
193 Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w zwiazku z przejsciem na emeryture lub rente.rtf 46,7k
185 Zarzadzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikow samorzadowych.rtf 53,2k
186 Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikow.rtf 79,3k
187 Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorzadowego.rtf 89,0k
188 Odwolanie od oceny okresowej.rtf 49,6k
183 Zaswiadczenie o ukonczeniu sluzby przygotowawczej.rtf 48,7k
184 Ślubowanie.rtf 44,9k
182 Decyzja Wojta Gminy zwalniajaca z obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej z czesci teoretycznej.rtf 47,2k
177 Opinia z przebiegu czesci praktycznej sluzby przygotowawczej.rtf 50,1k
178 Decyzja Wojta Gminy w sprawie skierowania do sluzby przygotowawczej w Urzedzie Gminy.rtf 48,6k
179 Protokol z przebiegu sluzby przygotowawczej.rtf 48,6k
180 Protokol z przeprowadzonego egzaminu ze sluzby przygotowawczej.rtf 50,1k
181 Wniosek o zwolnienie z obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej.rtf 49,2k
173 Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorzadowego.rtf 56,7k
174 Przeniesienie pracownika samorzadowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki.rtf 47,4k
175 Zasady przeprowadzania sluzby przygotowawczej.rtf 74,2k
176 Program sluzby przygotowawczej.rtf 78,1k
170 Przeniesienie pracownika samorzadowego na wyzsze stanowisko.rtf 48,5k
171 Przeniesienie czlonka korpusu sluzby cywilnej poza korpus sluzby cywilnej.rtf 55,0k
172 Powierzenie wykonywania innej pracy niz okreslona w umowie o prace.rtf 48,7k
169 Pismo w sprawie zawieszenia obowiazku swiadczenia stosunku pracy przez pracownika samorzadowego.rtf 46,8k
168 Akt mianowania.rtf 46,7k
167 Akt powolania.rtf 47,3k
166 Umowa o prace na czas zastepstwa.rtf 54,3k
165 Umowa o prace na czas okreslony.rtf 56,6k
164 Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 56,0k
163 Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty.rtf 47,5k
162 Protokol z naboru na wolne stanowisko urzednicze.rtf 49,9k
161 Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze.rtf 60,9k
159 Odpowiedz na wystapienie Panstwowej Inspekcji Pracy.rtf 67,5k
160 Zastrzezenia do Protokolu kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.rtf 52,0k
157 Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pienieznej.rtf 45,8k
158 Zawiadomienie o przyznaniu odprawy posmiertnej.rtf 46,0k
155 Upowaznienie do dokonywania czynnosci z zakresu prawa pracy za pracodawce bedacego jednostka organizacyjna.rtf 59,7k
156 Zarzadzenie pracodawcy.rtf 60,6k
150 Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkladu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego.rtf 46,7k
151 Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o prace.rtf 50,3k
152 Porozumienie w sprawie wspolpracy pracodawcow.rtf 67,7k
153 Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia.rtf 51,9k
154 Upowaznienie do przetwarzania danych osobowych pracownikow.rtf 51,2k
147 Porozumienie w sprawie skrocenia okresu wypowiedzenia.rtf 55,0k
148 Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy.rtf 52,6k
149 Informacja dla pracownikow dotyczaca rownego traktowania w zatrudnieniu.rtf 94,8k
146 Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z Zakladowej Komisji Pojednawczej do sadu pracy.rtf 46,5k
145 Protokol z posiedzenia Komisji Pojednawczej w czasie ktorego nie doszlo do zawarcia ugody pomiedzy pracodawca a pracownikiem.rtf 51,5k
144 Protokol z posiedzenia Komisji Pojednawczej obejmujacy ugode zawarta pomiedzy pracodawca a pracownikiem.rtf 54,3k
143 Wniosek pracownika o przeprowadzenie postepowania pojednawczego przed Komisja Pojednawcza.rtf 56,4k
142 Zawiadomienie zwiazkow zawodowych o przyjetych ustaleniach dotyczacych zwolnien grupowych.rtf 50,2k
141 Zawiadomienie Powiatowego Urzedu Pracy o przyjetych ustaleniach dotyczacych zwolnien grupowych.rtf 57,9k
140 Zawiadomienie Powiatowego Urzedu Pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych.rtf 61,1k
139 Regulamin postepowania w sprawie zwolnien grupowych.rtf 82,1k
138 Porozumienie pracodawcy z zakladowymi organizacjami zwiazkowymi w sprawie zwolnien grupowych.rtf 86,1k
134 Oswiadczenie o wypowiedzeniu Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy przez jedna ze stron ukladu.rtf 49,5k
135 Oswiadczenie o czesciowym wypowiedzeniu Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy przez jedna ze stron ukladu.rtf 49,6k
136 Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia ukladu o stosowaniu w calosci lub w czesci ukladu ktorego nie sa stronami.rtf 53,1k
137 Zawiadomienie zakladowych organizacji zwiazkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych.rtf 64,9k
131 Zakladowy Uklad Zbiorowy Pracy.rtf 223,6k
132 Wniosek o rejestracje Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy.rtf 53,0k
133 Protokol dodatkowy do Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy.rtf 53,1k
126 Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakladowych przepisow prawa pracy.rtf 57,9k
127 Umowa pracodawcy z organizacja zwiazkowa w sprawie udostepnienia zakladowej organizacji zwiazkowej pomieszczenia i urzadzen technicznych.rtf 60,9k
128 Odpowiedz pracodawcy na wniosek organizacji zwiazkowej w sprawie udzielenia informacji.rtf 48,6k
129 Odpowiedz pracodawcy na wniosek organizacji zwiazkowej w sprawie zwolnienia pracownika.rtf 54,5k
130 Wniosek o wszczecie rokowan w sprawie zawarcia Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy.rtf 48,4k
122 Wniosek pracodawcy do organizacji zwiazkowej w sprawie uzgodnienia tresci Regulaminu wynagradzania.rtf 50,5k
123 Wniosek pracodawcy do organizacji zwiazkowej w sprawie wyrazenia zgody na wypowiedzenie.rtf 51,5k
124 Pismo pracodawcy do zakladowej organizacji zwiazkowej w sprawie przejscia zakladu pracy na nowego pracodawce.rtf 57,4k
125 Porozumienie pracodawcy z zakladowa organizacja zwiazkowa dotyczace warunkow zatrudnienia pracownikow.rtf 67,4k
117 Wniosek o sprostowanie swiadectwa pracy.rtf 49,2k
118 Odpowiedz na wniosek o sprostowanie swiadectwa pracy.rtf 52,4k
119 Wniosek pracodawcy do organizacji zwiazkowej.rtf 50,7k
120 Konsultacja wypowiedzenia z zakladowa organizacja zwiazkowa.rtf 55,1k
121 Konsultacja oswiadczenia o rozwiazaniu umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.rtf 58,0k
114 Odrzucenie przez pracodawce sprzeciwu pracownika od nalozonej kary porzadkowej.rtf 54,0k
115 Świadectwo pracy.rtf 80,8k
116 Świadectwo pracy w warunkach szczegolnych.rtf 50,2k
113 Uwzglednienie przez pracodawce sprzeciwu pracownika od nalozonej kary porzadkowej.rtf 50,0k
109 Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracownikow.rtf 59,6k
110 Pismo pracodawcy wzywajace pracownika do zlozenia wyjasnien.rtf 47,5k
111 Zawiadomienie o zastosowaniu kary porzadkowej.rtf 58,1k
112 Sprzeciw pracownika od nalozonej kary porzadkowej.rtf 51,6k
105 Procedura przeciwdzialania mobbingowi i dyskryminacji.rtf 112,9k
106 Regulamin odbywania i rozliczania podrozy sluzbowych.rtf 128,2k
107 Regulamin korzystania z samochodow sluzbowych u pracodawcy.rtf 121,2k
108 Regulamin okreslajacy zasady kontroli pracownika oraz jego miejsca pracy.rtf 69,2k
100 Zalacznik nr 6 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 50,5k
101 Zalacznik nr 7 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 53,7k
102 Zalacznik nr 8 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 46,7k
103 Zalacznik nr 9 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 53,5k
104 Kodeks etyki.rtf 118,1k
096 Zalacznik nr 2 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 46,9k
097 Zalacznik nr 3 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 53,5k
098 Zalacznik nr 4 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 55,0k
099 Zalacznik nr 5 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 53,5k
092 Zalacznik do Regulaminu wynagradzania.rtf 44,7k
093 Regulamin premiowania.rtf 89,3k
094 Regulamin Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 114,8k
095 Zalacznik nr 1 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych.rtf 64,4k
087 Oswiadczenie pracownika w ciazy.rtf 47,5k
088 Regulamin pracy.rtf 164,8k
089 Aneks do Regulaminu pracy.rtf 59,5k
090 Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkladu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego.rtf 52,3k
091 Regulamin wynagradzania.rtf 96,5k
082 Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.rtf 46,2k
083 Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego.rtf 45,2k
084 Wniosek pracownika o przesuniecie terminu urlopu wypoczynkowego.rtf 46,2k
085 Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezplatnego.rtf 46,0k
086 Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezplatnego.rtf 46,8k
081 Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej.rtf 46,3k
080 Wniosek pracownika w sprawie skroconego tygodnia pracy.rtf 47,2k
079 Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkladu czasu pracy.rtf 46,8k
078 Zgoda pracownika na potracenie z jego wynagrodzenia innych naleznosci niz wymienione w art. 87 ž 1 i 7 k.p..rtf 46,9k
077 Wniosek pracownika o wyplate wynagrodzenia w sposob inny niz do rak pracownika.rtf 46,2k
076 Oswiadczenie pracownika o rozwiazaniu umowy o prace w trybie art. 55 par 1(1) k.p..rtf 48,4k
075 Oswiadczenie pracownika o rozwiazaniu umowy o prace w trybie art. 55 par 1 k.p..rtf 47,8k
074 Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z obowiazujacymi u pracodawcy regulaminami i procedurami.rtf 47,5k
073 Informacja dla pracownikow o zagrozeniach w miejscu pracy.rtf 49,3k
072 Informacja dla pracownika w sprawie obowiazku wykorzystania przez pracownika przyslugujacego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia.rtf 46,6k
071 Informacja dla pracownika w sprawie zobowiazania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowosci.rtf 46,5k
070 Informacja dla pracownika ktory ze wzgledu na okolicznosci .rtf 47,9k
069 Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego.rtf 46,4k
068 Informacja dla pracownika o przyznaniu nagrody.rtf 45,8k
067 Informacja dla pracownikow o wprowadzeniu nowego Regulaminu pracy.rtf 46,0k
066 Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika.rtf 46,8k
065 Informacja o przejeciu zakladu pracy.rtf 58,4k
064 Informacja o warunkach zatrudnienia.rtf 48,3k
063 Informacja o warunkach zatrudnienia.rtf 47,9k
062 Oswiadczenie w sprawie wycofania oswiadczenia o rozwiazaniu umowy o prace.rtf 48,2k
061 Oswiadczenie w sprawie skrocenia okresu wypowiedzenia.rtf 47,5k
060 Oswiadczenie w sprawie wypowiedzenia warunkow pracy i placy.rtf 54,7k
059 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia.rtf 51,1k
058 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu niezdolnosci pracownika do pracy wskutek choroby.rtf 50,3k
057 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnien.rtf 51,0k
056 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popelnienia przez pracownika przestepstwa 2.rtf 51,9k
055 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popelnienia przez pracownika przestepstwa.rtf 53,5k
054 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciezkiego naruszenia.rtf 54,2k
053 Oswiadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiazku swiadczenia pracy.rtf 46,5k
052 Oswiadczenie o rozwiazaniu za wypowiedzeniem umowy o prace zawartej na czas nieokreslony.rtf 59,2k
051 Oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy o prace zawartej na czas okreslony.rtf 49,5k
050 Oswiadczenie o rozwiazaniu za wypowiedzeniem umowy o prace zawartej na czas okreslony.rtf 50,7k
049 Oswiadczenie pracownika opiekujacego sie dzieckiem.rtf 52,7k
048 Wniosek o obnizenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.rtf 46,5k
047 Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.rtf 48,2k
046 Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.rtf 46,6k
045 Wniosek w sprawie laczenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.rtf 47,6k
044 Wniosek pracownika-ojca o udzielenie czesci urlopu rodzicielskiego.rtf 47,9k
043 Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego.rtf 45,8k
042 Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z czesci urlopu macierzynskiego.rtf 47,4k
041 Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowujacemu dziecko urlopu rodzicielskiego.rtf 47,6k
040 Wniosek o udzielenie pracownicy bezposrednio po urlopie macierzynskim.rtf 46,8k
039 Wniosek o udzielenie pozostalej czesci urlopu macierzynskiego.rtf 50,3k
038 Wniosek o udzielenie pozostalej czesci urlopu macierzynskiego.rtf 48,6k
037 Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z czesci urlopu macierzynskiego.rtf 46,5k
036 Wniosek o udzielenie urlopu macierzynskiego przed przewidywana data porodu.rtf 46,1k
035 Oswiadczenie w sprawie cofniecia oswiadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o prace.rtf 47,0k
034 Ugoda pozasadowa.rtf 73,2k
033 Porozumienie pracodawcow w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy.rtf 53,9k
032 Porozumienie pomiedzy pracownikiem i pracodawca w sprawie ustalenia czasu.rtf 50,5k
031 Ugoda pozasadowa w sprawie naprawienia szkody wyrzadzonej przez pracownika.rtf 58,6k
Wyświetlanie 1 - 200 z 230 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2